Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy w postaci balotów. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1). Biomasa nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur VAT.

Łączne zapotrzebowanie na biomasę – ok. 6000 metrów przestrzennych. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na zakup około 2500 kg oleju odpadowego (typ EQUIVIS ZS 32 – kl. HV) o kodzie 13 01 13. Oferta powinna zawierać:

  • cenę w złotych netto i brutto za 1 kg oleju odpadowego o kodzie 13 01 13,
  • potwierdzenie terminu odbioru oleju nie później niż do dnia 21.12.2018 r.,
  • dokumenty potwierdzające, że oferent posiada wymaganą prawem decyzję/zezwolenie na odbiór i transport odpadów niebezpiecznych w szczególności odpadów o kodzie 13 01 13,
  • dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za sporządzenie oferty (e-mail i telefon).

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy /zrębki/. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur.

Łączne zapotrzebowanie na biomasę –   ok.  34 000 mp. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wykonania zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego ogłoszone w dniu 16.10.2018 roku, z terminem składania ofert do 23.10.2018 roku do godziny 09:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wykonania zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego ogłoszone w dniu 04.10.2018 roku, z terminem składania ofert do 11.10.2018 roku do godziny 09:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego. (więcej…)

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Dworcowej 2/1 (działka o numerze 352/5 i 352/6) w Piszu o średnicy DN 25 i długości około 8 mb. (więcej…)

więcej