Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wykonania zadania pod nazwą: Wykonanie przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Warszawskiej 50A w Piszu (działka ewidencyjna nr – 477/20) o średnicy DN 40 i długości około 167 mb z rur i kształtek preizolowanych zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku 111m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działka numer 461/3). 

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert złożonych w postępowaniu „Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu”.

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu”. (więcej…)

więcej

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu „Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu”.

W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu” w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Warszawskiej 50A w Piszu (działka ewidencyjna nr – 477/20) o średnicy DN 40 i długości około 167 mb z rur i kształtek preizolowanych. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Wykonanie nowego odcinka preizolowanej sieci ciepłowniczej pomiędzy ul. Gałczyńskiego a estakadą nad rzeką Pisą w Piszu”
(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania remontowego:

Wykonane wzmocnienia naroży ścian szczytowych budynku magazynowego przy ul Słubickiej (teren PEC – działka numer 1126/15). Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu prac teren należy przywrócić do stanu pierwotnego. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót (więcej…)

więcej