Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego dotyczącego: składania ofert na sprzedaż 3000 litrów oleju hydraulicznego EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (w pojemnikach DPPL 1000 litrów) z przeznaczeniem do agregatów hydraulicznych kotłów opalanych biomasą, ogłoszonym w dniu 05.09.2018 roku, z terminem składania ofert do 10.09.2018 roku do godziny 9:00 wybrana została oferta firmy TOTAL Polska  Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa.

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”. (więcej…)

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na sprzedaż 3000 litrów oleju hydraulicznego EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (w pojemnikach DPPL 1000 litrów) z przeznaczeniem do agregatów hydraulicznych kotłów opalanych biomasą. W zakres oferty powinno wchodzić także jednoczesne dostarczenie dwóch pustych pojemników DPPL 1000 litrów, dla umożliwienia opróżniania agregatów z oleju EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (kod odpadu 13 01 13). (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie zadania pn: Wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”  ogłoszonego w dniu 27.08.2018 roku, z terminem składania ofert do 31.08.2018 roku do godziny 10:00, w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie składania ofert na zakup (od PEC) 3000 litrów odpadowego oleju EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (kod odpadu 13 01 13)  oraz na sprzedaż 3000 litrów oleju hydraulicznego EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (w pojemnikach DPPL 1000 litrów) z przeznaczeniem do agregatów hydraulicznych kotłów opalanych biomasą, ogłoszone w dniu 27.08.2018 roku, z terminem składania ofert do 03.09.2018 roku do godziny 9:00, zostało unieważnione z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na zakup (od PEC) 3000 litrów odpadowego oleju EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (kod odpadu 13 01 13)  oraz na sprzedaż 3000 litrów oleju hydraulicznego EQUIVIS ZS 32 – kl. HV (w pojemnikach DPPL 1000 litrów) z przeznaczeniem do agregatów hydraulicznych kotłów opalanych biomasą. (więcej…)

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla przedsięwzięcia „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”. (więcej…)

więcej