Ogłoszenie o naborze ofert na dostawę biomasy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu

zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy

/zrębki, wióry, trocina, baloty, zrzyny itp./

Termin składania ofert do 03.04.2017 do godziny 10:00

Więcej informacji w załącznikach

 1. ogłoszenie
 2. wzór umowy na dostawę opału na rok 2017
 3. formularz ofertowy xls
 4. formularz ofertowy pdf

więcej

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu

 Przedsiębiorstowo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu
ogłasza postępowanie w trybie „przetargu nieograniczonego”
zgodnie z wewętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane
przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz”
na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:
„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej” w Piszu
 Termin składania ofert:
22.03.2017 do godziny 10:00
Termin składania ofert przedłużono do dnia 05.04.2017 do godz. 10:00

 

Szczegółowe informacje w załącznikach.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ – treść

3. załączniki do SIWZ

4. Specyfikacje SST

5. projekt Architektura

6. projekt Elektryczna

7. projekt Kanalizacja deszczowa

8. projekt Konstrukcja

9. projekt Technologia

10. Przedmiary

11. Regulamin zamowień 2017-PEC

12. Pozwolenie na budowę

dodane 06.03.2017

 1. załączniki 3-7 do SIWZ .docx

dodane 08.03.2017

 1. Wyjaśnienie I

dodane 10.03.2017

 1. Wyjaśnienie II
 2. Wyjaśnienie III
 3. Wyjaśnienie IV
 4. Wyjaśnienie V
 5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodane 21.03.2017

 1. Wyjaśnienie VI
 2. Wyjaśnienie VII

dodane 22.03.2017

 1. Wyjaśnienie VIII
 2. Wyjaśnienie IX
 3. Wyjaśnienie X

dodane 27.03.2017

 1. Wyjaśnienie XI

dodane 28.03.2017

 1. Wyjaśnienie XII
więcej

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii

Działając na podstawie art. 116 ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.) informujemy, że procentowy udział ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej będącej w posiadaniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu wyniósł w 2016 roku: 100%.

informacja_OZE_2016

więcej

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od 01.12.2016 r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.33.8.2016.274.XVI.RST z dnia 2 listopada 2016 roku Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy w Gdańsku, w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania od 01 grudnia 2016 roku.

(więcej…)

więcej