Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu oświadcza.

Planowany wzrost cen i stawek opłat za ciepło w roku 2022/2023 wstępnie miał wynieść 25,45%, o czym poinformowany został Burmistrz, jednak zmieniająca się drastycznie sytuacja na rynku paliw czyli – biomasy drzewnej zmusiła Zarząd do rekalkulacji ceny w trakcie trwania postępowania o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła czego skutkiem jest zmiana wysokości planowanej podwyżki za energię cieplną i będzie wynosiła 44,82%.

Informujemy, że XXI Taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE w dniu 16 listopada 2022r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu w dniu 16 listopada 2022r. poinformował Zgromadzenie Wspólników – Burmistrza Pisza o zatwierdzonych cenach i stawkach opłat za ciepło. Informacje o nowej Taryfie dla ciepła zostały zamieszczone również na stronie BIP PEC Pisz.

Jednocześnie informujemy iż jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw w kraju gdzie ceny za energię cieplną utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie.

Zarząd PEC dokłada wszelkich starań by mieszkańcy naszego miasta mieli zapewnione bezpieczne i nieprzerwane dostawy ciepła przy relatywnie niskich cenach za energię cieplną.

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 grudnia 2022r. – Biuletyn Informacji Publicznej (pec.bip.hi.pl)

Oświadczenie (pdf)

więcej

Przetarg – Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – aktualizacja z dnia 30.11.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Termin składania ofert: 20.12.2022 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Specyfikacja warunków zamówienia – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (pdf)

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (pdf)

Załącznik 3 (docx)

Załącznik 4 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (docx)

Załącznik 4_1 (xls)

Załącznik 4_2 (xls)

Załącznik 4_a (docx)

Załącznik 5 (docx)

Załącznik 6 – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (docx)

Załącznik 7 (docx)

Załącznik 8 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Zawiadomienie o zmianie SWZ – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr I – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr II – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Kosztorysy ślepe – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt budowlany rozbudowy ciepłowni 2016 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_1 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_2 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Zmiany nieistotne – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Wyjaśnienie nr III – Aktualizacja z dnia 29.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr IV – Aktualizacja z dnia 30.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr V – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu poszukuje pracownika na stanowisko :

palacz c.o. 

Zadania:
– obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe
– kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody
– obsługa przenośników
– prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami
– prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

Wymagania:
– świadectwo kwalifikacyjne E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.
Wymiar czasu pracy: pełny.
Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz. (więcej…)

więcej

Cena ciepła z rekompensatą

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967), Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż nasza obecna cena ciepła jest niższa od ceny maksymalnej wynikającej z ustawy.

Uśredniona cena wytwarzania ciepła w aktualnie obowiązującej taryfie wynosi 47,64 zł/GJ. Ustawodawca przyjął cenę uśrednioną z rekompensatą na poziomie 103,82 zł/GJ. Nasza cena jest niższa, w związku z tym w rozliczeniach z naszymi odbiorcami, będziemy stosowali stawki wynikające z obecnej taryfy dla ciepła.

Mimo to, prosimy naszych odbiorców o składanie oświadczeń, zawierających dane wymagane przepisami ustawy. Wzory oświadczeń są dostępne poniżej.

Oświadczenia nie dotyczą osób indywidualnych. Oświadczenia składają zarządcy wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wymienionych w art. 4 ust.1 pkt 4. powyższej ustawy.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Klimatu i środowiska. Link do strony:

https://www.gov.pl/web/klimat/mechanizm-sredniej-ceny-wytwarzania-z-rekompensata

Link do wzorów oświadczeń:

https://www.gov.pl/attachment/d1ce9942-4c53-44e4-8644-bd6e30e9eea4

Link do ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odbiór odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy).

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze ofert (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pdf)

więcej

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o przetargu (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko:
inspektor ds. technicznych 

 Zadania:

– prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających z ustawy  prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo
  • posługiwanie się programem AutoCAD
  • umiejętność kosztorysowania
  • posługiwanie się programami z pakietu Office
  • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
  • chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 01.08.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.pdf (pdf)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż działając zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o Wartości Nieprzekraczającej 30 000 euro przez PEC Sp. z o.o. w Piszu, postępowanie prowadzone w trybie naboru ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu, ogłoszone w dniu 30.06.2022r., z terminem składania ofert do 07.07.2022r. do godz. 09.00, zostało unieważnione.

Zgodnie z regulaminem wspomnianym powyżej w Ogłoszeniu o naborze ofert Zamawiający zastrzegł sobie prawo zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania_inspektor_08.07.2022.pdf (pdf)

więcej