Uruchomienie ciepłej wody dla osiedla Czerniewskiego i osiedla Wschód

W dniu 19.07.2018 roku o godzinie 5:00 nastąpiło uruchomienie dostaw ciepłej wody dla w/w osiedli oraz dla ul. Warszawskiej od budynku Sądu w kierunku Bialmedu.

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy /zrębki/. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur. (więcej…)

więcej

POWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami remontowymi sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 18.07.2018 r. od godz. 700 do 19.07.2018 r. do godz. 2000 wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla wszystkich odbiorców. Dokładna data zakończenia przerwy w dostawie ciepłej wody będzie podawana na bieżąco na stronach internetowych www.pec.bip.hi.pl, www.pecpisz.pl.

więcej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą         12 – 200 Pisz Ul. Jagodna 1c ogłasza:

przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych (głównie olej napędowy) w ilości ok. 3000 l/m-c. (więcej…)

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie przyłącza ciepłowniczego do budynku zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 17 w Piszu (działka ewidencyjna nr – 275/1) o średnicy DN 32 z preizolowanych rur PEX i długości około 75 mb. (więcej…)

więcej

Zapytanie ofertowe

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont dachu budynku kotłowni przy ul. Gizewiusza. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn : Wykonanie przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Warszawskiej 50A w Piszu (działka ewidencyjna nr – 477/20) o średnicy DN 40 i długości około 167 mb z rur i kształtek preizolowanych  w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

W postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn: „Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku 111m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działka nr 461/3) w wyznaczonym terminie wpłynęły jedna oferta:

  1. INKO Andrzej Gliński, 81-589 Gdynia, ul. Miętowa 88  – cena oferty netto 54 890,00 zł, okres gwarancji 120 miesięcy.

Oferta spełnia warunki zapytania w związku z czym z zamówienie zostanie udzielone ww. firmie.

więcej