Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: Projekt sieci ciepłowniczej „Wschód 2” (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert złożonych w postępowaniu na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert złożonych w postępowaniu na dostawę ładowarki teleskopowej.

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na  dostawę ładowarki teleskopowej. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego aktualizacja 08.10.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę” (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego aktualizacja 01.10.19

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na  zakup ładowarki teleskopowej. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert – uaktualnienie 25.09.19

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Wykonanie przyłącza wysokoparametrowego do budynku przy ul. Czerniewskiego 14 w Piszu (działka nr ewidencyjny – 1131) o średnicy DN 32 i długości około 103 mb z rur i kształtek preizolowanych. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że nabór ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego i rozbudowa urządzeń odprowadzania wód opadowych na działce 465/1 został unieważniony w dniu 12.08.2019 roku.

więcej