Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że nabór ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego i rozbudowa urządzeń odprowadzania wód opadowych na działce 465/1 został unieważniony w dniu 12.08.2019 roku.

więcej

Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego i rozbudowa urządzeń odprowadzania wód opadowych na działce 465/1.

Wykonawca zobowiązany będzie do zakupu niezbędnych do remontu materiałów, zapewnienia potrzebnych narzędzi, sprzętu i siły roboczej. Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac w całości leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca będzie też wytwórcą odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie naboru ofert dotyczącego zadania pod nazwą:  Zakup ciśnieniowych
naczyń przeponowych z wymiennymi membranami,  (więcej…)

więcej

Informacja na temat wznowienia dostaw ciepłej wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że o godzinie 14:30  w dniu 28.06.2019 roku zostały wznowione dostawy ciepłej wody użytkowej dla odbiorców. Pracownicy PEC Pisz, w dniu dzisiejszym, będą wykonywali czynności mające na celu uruchomienie wszystkich węzłów cieplnych dostarczających c.w.u do odbiorców.

więcej

Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:  Zakup ciśnieniowych naczyń przeponowych z wymiennymi membranami.

Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego czterech ciśnieniowych naczyń przeponowych z wymiennymi membranami wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnych z poniższą specyfikacją: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia pn: Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę, ogłoszone w dniu 03.06.2019 roku, z terminem składania ofert do 17.06.2019 roku do godziny 12:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej