Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszony w dniu 13.06.2022 roku nabór ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Wynik oceny ofert:

  1. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk – oferta uzyskała 100 punktów
  2. Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych PEKUM Sp. z.o.o., Lubelska 37, 10-408 Olsztyn – oferta uzyskała 64 punkty

Oferta nr 1 jest ofertą najkorzystniejszą, w związku z czym zamówienie zostanie udzielone firmie HYDRAULIKA ANDZRZEJKOWICZ Sp. z o.o., ul. Gen. Wł. Sikorskiego 34B, 19-300 Ełk.

Szczegóły w załączniku.
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert_sieć_04.07.2022.pdf (pdf)

więcej

Komunikat Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza PEC Sp. z o.o. w Piszu, zgodnie z § 22 Regulaminu Konkursu informuje, że Pan Marek Znojek zamieszkały Ławy w wyniku konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Piszu od dnia 01 lipca 2022 roku.

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 13.06.2022 roku postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 30.06.2022r. do godz. 1000) wpłynęły dwie oferty.  

Szczegóły w załączniku.

Informacja z otwarcia ofert_sieć_30.06.2022.pdf (pdf)


więcej

Ogłoszenie o naborze ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego niżej wymienionego zadania:

Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu” (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert – aktualizacja z dnia 24.06.2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”

 Termin składania ofert:  30.06.2022 roku do godziny 10:00

(więcej…)

więcej

Informacja o dniu wolnym od pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1 C w dniu 17.06.2022 r. nie będzie czynne.

więcej