Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:  Zakup ciśnieniowych naczyń przeponowych z wymiennymi membranami.

Dostawca zobowiązany będzie do dostarczenia do siedziby Zamawiającego czterech ciśnieniowych naczyń przeponowych z wymiennymi membranami wraz z niezbędną dokumentacją, zgodnych z poniższą specyfikacją: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia pn: Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę, ogłoszone w dniu 03.06.2019 roku, z terminem składania ofert do 17.06.2019 roku do godziny 12:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie naboru ofert dotyczącego zadania pod nazwą: Zakup dwóch węzłów cieplnych – szkoła nr 1 i szkoła nr 4,  ogłoszonego w dniu 29.05.2019 roku, z terminem składania ofert do 12.06.2019 roku, do godziny 11:00, w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę” (więcej…)

więcej

Zmiana Terminu Braku Dostaw Ciepłej Wody

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej zawiadamia, że w związku z planowanymi pracami  inwestycyjnymi  sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w okresie od 25.06.2019 roku od godz. 08:00 do 28.06.2019 roku do godz. 24:00, wystąpi przerwa w dostawie ciepłej wody dla odbiorców zamieszkujących przy ulicach: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia pn: Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę, ogłoszone w dniu 02.05.2019 roku, z terminem składania ofert do 24.05.2019 roku do godziny 09:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.

więcej