Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót w ramach przedsięwzięcia pn: Montaż zaworów odcinających DN 250 przy ul. Warszawska 15 (teren Gminy Pisz – działka nr 503/30)   w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:
1. INKO Andrzej Gliński, ul. Miętowa 88, 81-589 Gdynia  – cena brutto 30012,00 zł, okres gwarancji 10 lat.
2. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Adam Andrzejkowicz, ul. Jana Pawła II 17/25, 19 – 300 Ełk – cena brutto 25215,00 zł, okres gwarancji 5 lat.
Oferta nr 1 – 87 punktów – cena 67   (25215,00/30012,00)×80 + okres gwarancji 4×5;
Oferta nr 2 – 80 punktów – cena 80  +  okres gwarancji 0×5.
Oferta numer 1  jest ofertą najkorzystniejszą  w związku z czym zamówienie zostanie udzielone  firmie INKO Andrzej Gliński, ul. Miętowa 88, 81-589 Gdynia .