Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  zadania: Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku ok. 150m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działki nr 459, 460/4 i 461/3) zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.