Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  okresowej  (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego budynków, ogłoszone w dniu 14.05.2019 roku z terminem składania ofert do 21.05.2019 roku do godziny 9:00, zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.