Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie naboru ofert dotyczącego zadania pod nazwą: Zakup dwóch węzłów cieplnych – szkoła nr 1 i szkoła nr 4,  ogłoszonego w dniu 29.05.2019 roku, z terminem składania ofert do 12.06.2019 roku, do godziny 11:00, w wyznaczonym terminie wpłynęły trzy oferty:

  1. Danfoss Poland Sp. z o.o., 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki,  ul. Chrzanowska 5. Cena oferty brutto – 85636,29 złotych, okres gwarancji 60 miesięcy.
  2. GEBWELL Sp. z o.o.,   80 – 209 Chwaszczyno,  ul. Gdyńska 84. Cena oferty brutto – 85583,40 złotych,  okres gwarancji 24 miesiące.
  3. LOMA Sp. z o.o. sp. k., 10 – 424 Olsztyn,  ul. Budowlana 2. Cena oferty brutto – 136545,25 złotych,  okres gwarancji 36 miesięcy.

Wynik oceny ofert:

  1. oferta firmy Danfoss Poland Sp. z o.o., 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, Chrzanowska 5 – 97,5 punktu,
  2. oferta firmy GEBWELL Sp. z o.o., 80 – 209 Chwaszczyno,  Gdyńska 84 –  90,0 punktów,
  3. oferta firmy LOMA Sp. z o.o. sp. k., 10 – 424 Olsztyn, Budowlana 2 –  58,5 punktu.

Oferta numer 1  jest ofertą najkorzystniejszą,  w związku z czym z zamówienie zostanie udzielone  firmie Danfoss Poland Sp. z o.o., 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki,  ul. Chrzanowska 5.