Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na  wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia pn: Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę, ogłoszone w dniu 03.06.2019 roku, z terminem składania ofert do 17.06.2019 roku do godziny 12:00, zostało unieważnione z powodu, iż na wykonanie zadania  nie została złożona żadna oferta.