Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje, że nabór ofert na wykonanie zadania pod nazwą: Remont nawierzchni przy budynku byłej kotłowni nr. 6 ul. Gałczyńskiego i rozbudowa urządzeń odprowadzania wód opadowych na działce 465/1 został unieważniony w dniu 12.08.2019 roku.