Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego aktualizacja 01.10.19

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na  zakup ładowarki teleskopowej.
Termin składania ofert: 08.10.2019 roku do godziny 10:00 w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa – 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1C.
Szczegółowe informacje w załącznikach:

Ogłoszenie_24.09.19

SIWZ_ładowarka_24.09.19

Załącznik_nr_1_SIWZ_24.09.19

Załącznik_nr_2_SIWZ_24.09.19

Załącznik_nr_3_SIWZ_wzór umowy_24.09.19

Regulamin_zamówień_2017_PEC

 

W dniu 01.10.2019 roku wpłynęły pytania do postępowania. W załączonym pliku pod nazwą: ładow_pytania_odpow_01.10.19  znajdują się zadane pytania i udzielone odpowiedzi.

ładow_pytania_odpow_01.10.19