Ogłoszenie o wyniku naboru ofert złożonych w postępowaniu na dostawę ładowarki teleskopowej.

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na  dostawę ładowarki teleskopowej.W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
Wynik oceny oferty:
– oferta firmy  INTERHANDLER  Sp. z o.o., NIP 879-016-96-99, ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń  – 100 punktów.