Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą:

„Wymiana dwóch sztuk zaworów odcinających DN 80 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (teren Powiatu piskiego – działka nr 498/15) oraz wspawanie dwóch sztuk zaworów DN 65 w miejscu likwidowanej studzienki przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (działka nr 498/15) ”,

z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.