Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odpłatne przekazanie odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy). Szczegóły w załącznikach: