Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje o wyniku naboru ofert na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej. W wyznaczonym terminie (tj. do dnia 25.08.2021 r. do godz. 11 00) wpłynęły trzy oferty. Jedyną ofertą spełniającą wymagania formalne okazała się oferta firmy Eko Serwis Sp. z o.o., 70-107 Szczecin, ul. Milczańska 30A, która zgodnie przyjętymi kryteriami wyboru oferty uzyskała 100 punktów.