Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C     poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych  

 Zadania:

     – prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających                                                                                            z ustawy  prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych

     

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo 
  • posługiwanie się  programem AutoCAD
  • umiejętność kosztorysowania
  • posługiwanie się  programami z pakietu Office
  • znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem 
  • chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

 Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

 

 Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 14.03.2022r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych