Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Pisza

2. Rada Nadzorcza

Sebastian Woźniak   – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Janusz Chmielewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mirosław Majkrzak -członek Rady Nadzorczej
Artur Banach – członek Rady Nadzorczej

3. Zarząd Spółki – jednoosobowy
Prezes Zarządu – Lech Borak

Prokurent – Wojciech Kanarek

Organ uprawniony do reprezentacji – Zarząd Spółki

Sposób reprezentacji podmiotu – do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Spółki z zastrzeżeniem, że: w razie powołania Zarządu Spółki wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni łącznie dwaj Członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.