Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Pisza

2. Skład Rady Nadzorczej:

Michał Arkadiusz Trusewicz  –  Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zenon Bednarczyk  –  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Waszkiewicz  –  członek Rady Nadzorczej,
Mirosław Majkrzak  –  członek Rady Nadzorczej,
Artur Banach  –  członek Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki – jednoosobowy:

Prezes Zarządu –  Marek Znojek

4. Prokurent – Anna Samełko

Organ uprawniony do reprezentacji  –  Zarząd Spółki.

Sposób reprezentacji podmiotu – do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Spółki z zastrzeżeniem, że: w razie powołania Zarządu Spółki wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni łącznie dwaj Członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.