Organy Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników – Burmistrz Pisza

2. Rada Nadzorcza – skład osobowy na dzień 12.03.2021 roku:

Michał Arkadiusz Trusewicz –  Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Zenon Bednarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Zbigniew Waszkiewicz – członek Rady Nadzorczej,
Mirosław Majkrzak –  członek Rady Nadzorczej,
Artur Banach –        członek Rady Nadzorczej.

3. Zarząd Spółki – jednoosobowy:
Prezes Zarządu –  Karol Walinowicz  (od 31.05.2021 roku)

4. Prokurent –

Organ uprawniony do reprezentacji – Zarząd Spółki.

Sposób reprezentacji podmiotu – do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Spółki z zastrzeżeniem, że: w razie powołania Zarządu Spółki wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki, są upoważnieni łącznie dwaj Członkowie Zarządu Spółki lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.