Historia

HISTORIA PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W PISZU

W 1975 roku został utworzony Zakład Energetyki Cieplnej w Piszu, był jednostką podległą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Giżycku.

Zakład Energetyki Cieplnej w Piszu obsługiwał lokalne kotłownie węglowe na terenie miasta Pisz, Orzysz, Białej Piskiej i Mikołajek.

Zakład Energetyki Cieplnej w Piszu eksploatował wysokoparametrową sieć ciepłowniczą na terenie miasta Pisz, do której ciepło dostarczały Piskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Piszu. W budynkach podłączonych do sieci ciepłowniczej zainstalowane były hydroelewatory.

W tym czasie z sieci cieplnej ogrzewanych było 55 budynków na terenie miasta Pisz, łączne zapotrzebowanie na moc cieplną wynosiło 8,5 Gcal/h. Pozostałe budynki na terenie miasta Pisz ogrzewane były przez lokalne kotłownie węglowe.

W 1978 r. Zakład Energetyki Cieplnej w Piszu został jednostką Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Suwałkach.

W styczniu 1993 r. Zakład Energetyki Cieplnej w Piszu przestał być jednostką podległą WPEC w Suwałkach i przekształcił się w Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu, które obsługiwało system ciepłowniczy tylko na terenie miasta Pisz.

Od 1995 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Piszu jest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i w takiej formie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

W 1999 r. opracowany został Projekt planu zaopatrzenia w ciepło miasta Pisz, opisujący kilka wariantów zaopatrzenia miasta w ciepło z wykorzystaniem biomasy.

W grudniu 2000 firma COWI ukończyło studium wykonalności z analizą kilku opcji przyszłego systemu zaopatrzenia w ciepło w Piszu. Głównym wnioskiem wynikającym ze studium było wykonanie nowej kotłowni na zrębki drewna w celu zastąpienia dużej ilości lokalnych kotłowni węglowych oraz zaopatrzenia w ciepło ze Sklejki.

Od czasu przygotowania planu zaopatrzenia w ciepło, władze Pisza postanowiły uniezależnić się od dostaw z Fabryki Sklejek. Tak więc, podjęto decyzję o budowie nowej kotłowni na zrąbki drewna we wschodniej części miasta na działce będącej własnością gminy.

Dnia 4 lipca 2002 roku miasto Pisz i jego okolice nawiedziła wichura, która pozostawiła po sobie ogromne szkody zwłaszcza w okolicznych lasach. Bardzo duży obszar Puszczy Piskiej uległ zniszczeniu. Skutkiem są wyrwane, połamane drzewa oraz duża ilość karp.

W 2003 r. wybudowano ciepłownię na biomasę o mocy 21 MW. Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Pisz obejmowała również wybudowanie ok. 7 km sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w systemie rur preizolowanych, montaż 71 wymiennikowych węzłów cieplnych w miejsce hydroelewatorów i zlikwidowanych lokalnych kotłowni węglowych.

Wykaz zlikwidowanych lokalnych kotłowni węglowych:

– Kotłownia Nr 4, ul. Wojska Polskiego 25 o łącznej mocy zainstalowanej 0,356 MW
– Kotłownia Nr 6, ul. Gałczyńskiego o łącznej mocy zainstalowanej 2,4 MW
– Kotłownia Nr 9, ul. Gdańska 4 o łącznej mocy zainstalowanej 0,07 MW
– Kotłownia Nr 10, ul. Gdańska 14 o łącznej mocy zainstalowanej 0,5 MW
– Kotłownia Nr 11, ul. Młodzieżowa 5 o łącznej mocy zainstalowanej 0,43 MW
– Kotłownia Nr 12, ul. Wojska Polskiego 8 o łącznej mocy zainstalowanej 1,1 MW
– Kotłownia Nr 13, ul. Czerniawskiego o łącznej mocy zainstalowanej 2,2 MW
– Kotłownia Nr 16, ul. Warszawska 55 o łącznej mocy zainstalowanej 0,2 MW
– Kotłownia Nr 8 przy ul. Mickiewicza o mocy zainstalowanej 3,2 MW
– Kotłownia Nr 14, Os. Wschód o łącznej mocy zainstalowanej 3,8 MW
– Kotłownia Nr 15 przy ul. Gizewiusza o łącznej mocy zainstalowanej 3,75 MW

W 2004 roku od systemu została odłączona kotłownia w Fabryce „SKLEJKA –PISZ” S.A. o mocy 11,63 MW.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu od 2004 r. rozbudowuje system ciepłowniczy miasta Pisz, przyłącza do sieci ciepłowniczej nowych odbiorców ciepła, wymienia kanałowe sieci ciepłownicze na preizolowane.