Poradnik klienta

Jak się przyłączyć do sieci?

Osoba zainteresowana przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej powinna złożyć w siedzibie PEC następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – tutaj link do wniosku:   wn_o_przył_do_sieci
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu (Akt własności, Wypis z księgi Wieczystej) dokumenty nie starsze niż z 2010 r.

Na tej podstawie zostaną wydane Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z propozycją Umowy przyłączeniowej.
Przyjęcie warunków przyłączenia i podpisanie Umowy przyłączeniowej jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych.
Finansowanie inwestycji nastąpi na zasadach ustalonych w umowie i zgodnie z obowiązującą taryfą.

Jak zmienić zamówioną moc cieplną?

Wniosek o zmianę wielkości zamówionej mocy cieplnej musi być złożony w siedzibie PEC  w formie pisemnej. Złożenie wniosku jest możliwe  raz w roku kalendarzowym w terminie do 31 października. Wniosek Odbiorcy o zmniejszenie mocy zamówionej dla ogrzewanego obiektu, będzie przyjęty przez Dostawcę z obowiązkiem wprowadzenia zmiany zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła. Zamówioną moc cieplną dla ogrzewanego obiektu ustala Odbiorca.