System ciepłowniczy

System ciepłowniczy miasta Pisz stanowi:

– ciepłownia miejska na biomasę o mocy 21 MW

– sieć ciepłownicza wysokoparametrowa należąca do PEC Pisz o długości 17,220 km w systemie rur preizolowanych (stan na dzień 31.12.2018)
– węzły ciepłownicze indywidualne i grupowe w ilości 240 szt. (stan na dzień 31.12.2018),wszystkie węzły wyposażone są w układy automatycznej regulacji.
– zewnętrzne instalacje odbiorcze należące do PEC Pisz o długości 4,977 km w tym 4,776 km w systemie rur preizolowanych (stan na dzień 31.12.2018)

Jesteśmy firmą prowadzącą racjonalną gospodarkę. Poprzez inwestycje rozbudowujemy sieć ciepłowniczą i zewnętrzne instalacje odbiorcze.
Jednocześnie staramy się, aby świadczone przez nas usługi utrzymywać na wysokim poziomie i aby ich jakość odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.