Ciepłownia

Ciepłownia miejska w Piszu o mocy 21 MW spalająca biomasę została uruchomiona w 2003 r., wytwarza energię cieplną na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej miasta Pisz.

Wyposażenie obiektu stanowią 3 kotły typu VRF 6000 o mocy nominalnej 6 MW każdy oraz jeden kocioł typu VRF 3000 o mocy 3 MW. Kotły są produkcji szwajcarskiej firmy Polytechnik. Kotły przystosowane są do spalania biomasy w postaci zrębków drzewnych i kory. Kotły posiadają specjalne rozwiązania techniczne ograniczające emisje ze spalania drewna.

Emisje pyłów ograniczane są poprzez odpylacze multicyklonowe  zamontowane za każdym kotłem.

Spaliny są odprowadzane do atmosfery indywidualnymi kominami o wysokości 28 m n.p.t.

Ciepłownia wyposażona jest w instalację uzdatniania i uzupełniania wody, instalację podawania paliwa do kotłów oraz instalację odprowadzania popiołu.

Ciepłownia eksploatowana jest praktycznie przez cały rok ze zmiennym obciążeniem cieplnym, uzależnionym od zewnętrznych warunków pogodowych i zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. W okresie grzewczym w ekstremalnych warunkach pracują wszystkie kotły, natomiast w okresie poza grzewczym jeden kocioł na potrzeby ciepłej wody użytkowej o mocy 3 MW.