Sieci cieplne

Sieci ciepłownicze i zewnętrzne instalacje odbiorcze budowane są w systemie rur preizolowanych, co zmniejsza straty ciepła podczas przesyłania nośnika ciepła. Zakres średnic stosowanych w systemie ciepłowniczym od DN 300 mm do DN 20 mm

– sieć ciepłownicza wysokoparametrowa należąca do PEC Pisz o długości 17,403 km w systemie rur preizolowanych (stan na dzień 31.12.2020)

– zewnętrzne instalacje odbiorcze należące do PEC Pisz o długości 4,977 km w tym 4,776 km w systemie rur preizolowanych (stan na dzień 31.12.2020)