Węzły cieplne

W systemie ciepłowniczym posiadamy węzły ciepłownicze kompaktowe jednofunkcyjne na cele c.o. i dwufunkcyjne na cele c.o.+c.w.u. Wszystkie węzły wyposażone są w układy automatycznej regulacji. Prawie wszystkie układy pomiarowo – rozliczeniowe wyposażone są w moduły umożliwiające ich radiowy odczyt.

Ilość indywidualnych i grupowych węzłów – 247 szt. (stan na dzień 31.12.2020 r.)