Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą:
„Wymiana dwóch sztuk zaworów odcinających DN 80 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (teren Powiatu piskiego – działka nr 498/15) oraz wspawanie dwóch sztuk zaworów DN 65 w miejscu likwidowanej studzienki przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (działka nr 498/15) ”,
z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania inwestycyjnego:

Budowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej preizolowanej do działki 293/1 obr. 2 w Piszu.

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania:

„Wymiana dwóch sztuk zaworów odcinających DN 80 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (teren Powiatu piskiego – działka nr 498/15) oraz wspawanie dwóch sztuk zaworów DN 65 w miejscu likwidowanej studzienki przy ul. Wojska Polskiego w Piszu (działka nr 498/15) .”

(więcej…)

więcej

Komunikat Rady Nadzorczej

KOMUNIKAT RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

Spółka  z o.o. w Piszu

Rada Nadzorcza  informuje, że na podstawie § 3 ust. 1. Regulaminu konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zakończyła postępowanie konkursowe bez wyłonienia Kandydata.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PEC Sp. z o.o. w Piszu

więcej

Informacja o dniu wolnym od pracy

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1C nie będzie w dniu 10.05.2021 roku czynne.

więcej

Komunikat Rady Nadzorczej PEC Pisz

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu PEC sp. z o. o. w Piszu.

Szczegóły w załącznikach:

REG_KONK_NA_PREZESA_ZARZ_PEC_16.04.21

Załacznik_nr_2_Do_Regulaminu_konkursu_oświadczenia

więcej

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy. Szczegóły w załącznikach:

ogłoszenie_24.03.2021

Form_ofertowy_opał_2021

WZÓR_UMOWA_OPAŁ_2021

więcej