Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  okresowej  (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego budynków, ogłoszone w dniu 14.05.2019 roku z terminem składania ofert do 21.05.2019 roku do godziny 9:00, zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

więcej

Nabór ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie niżej wymienionego zadania: Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku ok. 150m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działki nr 459, 460/4 i 461/3). (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  zadania: Wymiana muf preizolowanej sieci ciepłowniczej DN250/400 na odcinku ok. 150m przy ul. Gałczyńskiego w Piszu (teren Gminy Pisz – działki nr 459, 460/4 i 461/3) zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót w ramach przedsięwzięcia pn: Montaż zaworów odcinających DN 250 przy ul. Warszawska 15 (teren Gminy Pisz – działka nr 503/30)   w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:
1. INKO Andrzej Gliński, ul. Miętowa 88, 81-589 Gdynia  – cena brutto 30012,00 zł, okres gwarancji 10 lat.
2. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Adam Andrzejkowicz, ul. Jana Pawła II 17/25, 19 – 300 Ełk – cena brutto 25215,00 zł, okres gwarancji 5 lat. (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót w ramach przedsięwzięcia pn: Montaż zaworów odcinających DN 200 przy ul. 1Maja 7 (teren Gminy Pisz – działki nr 421/1, 446/25)  w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:
1. INKO Andrzej Gliński, ul. Miętowa 88, 81-589 Gdynia  – cena brutto 20049,00 zł, okres gwarancji 10 lat.
2. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Adam Andrzejkowicz, ul. Jana Pawła II 17/25, 19 – 300 Ełk – cena brutto 26814,00 zł, okres gwarancji 5 lat.

(więcej…)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego budynków według  poniższego wykazu: (więcej…)

więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy  okresowej  (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego budynków, ogłoszone w dniu 29.04.2019 roku z terminem składania ofert do 08.05.2019 roku do godziny 9:00, zostało unieważnione z powodu, iż cena najkorzystniejszej oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zadania.

więcej

Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn:
Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę(więcej…)

więcej