Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn:
Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę

Termin składania ofert: 24.05.2019 roku do godziny 09:00 w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa – 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1C.
Szczegółowe informacje w załącznikach.

Ogłoszenie_02.05.19_p

Siwz_02.05.19

umowa_02.05.19

Pr_bud_rozb_ciepł_2016

PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_1

PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_2

ZMIANY_NIEISTOTNE

Reg_zam_2017