Poradnik klienta

Jak się przyłączyć do sieci?

Osoba zainteresowana przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej powinna złożyć w siedzibie PEC następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

– tutaj link do wniosku wersja PDF:  Wniosek_wersja_PDF
– tutaj link do wniosku wersja DOC:  Wniosek_wersja_DOC
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu (Akt własności, Wypis z księgi Wieczystej) lub we wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wpisać (NOWY) numer księgi wieczystej.

Na tej podstawie zostaną wydane Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z propozycją Umowy przyłączeniowej.
Przyjęcie warunków przyłączenia i podpisanie Umowy przyłączeniowej jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych.
Finansowanie inwestycji nastąpi na zasadach ustalonych w umowie przyłączeniowej i zgodnie z obowiązującą taryfą.

Jak zmienić zamówioną moc cieplną?

Wniosek o zmianę wielkości zamówionej mocy cieplnej:

–  tutaj link do wniosku w wersji DOC: wniosek zamówienie mocy cieplnej_DOC

–  tutaj link do wniosku w wersji PDF: wniosek_zamówienie_mocy_cieplnej_PDF

musi być złożony w siedzibie PEC  w formie pisemnej. Złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej jest możliwe  raz w roku kalendarzowym w terminie do 31 października. Wniosek Odbiorcy o zmniejszenie mocy zamówionej dla ogrzewanego obiektu, będzie przyjęty przez Dostawcę z obowiązkiem wprowadzenia zmiany zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła. Zamówioną moc cieplną dla ogrzewanego obiektu ustala Odbiorca.