INFORMACJA W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że dniem 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295). Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE maksymalne ceny dostawy ciepła.
Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen z końca września 2022 r.
Uprawnieni odbiorcy objęci cenami maksymalnymi to m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty uprawnione.

Opublikowane przez Prezesa URE w Informacji nr 9/2023 zestawienie wartości cen i stawek opłat jest podstawą do wyliczenia przez firmy ciepłownicze ceny maksymalnej dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła i porównanie jej z ceną dostawy ciepła wynikającą z obowiązującej taryfy dla ciepła. Do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi ma być stosowana najniższa cena ciepła.

Jednocześnie informujemy, że złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą zachowują ważność.

Informujemy, że wyrównanie nie przysługuje odbiorcom, którzy skorzystali z form wsparcia takich jak m.in. dodatek węglowy, zamrożenie cen gazu. W związku z powyższym, jeżeli korzystali Panstwo z takiego wsparcia, prosimy o informację w tym zakresie.

Informację można składać osobiście w sekretariacie Spółki, poprzez pocztę tradycyjną lub drogą mailową na adres sekretariat@pecpisz.pl.

W załączeniu Informacja w sprawie cen o dostawy ciepła oraz Informacja nr 9/2023 Prezesa URE.

Informacja PEC Pisz (pdf)
Informacja URE (pdf)
40% wzrost – dostawa ciepła – BIP – Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)
Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)
Rządowa tarcza energetyczna – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

więcej

Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku naboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji” prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz.

Szczegóły w załączniku
Ogłoszenie o wyniku naboru ofert (pdf)

więcej

Uzupełnienie informacji z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje o pełnym składzie konsorcjów, które wzięły udział w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w dniu 30.12.2022r.,  na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”:

 1. Lider Konsorcjum – ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH SA, 44 – 107 Gliwice, ul.   Kozielska 18.
  Członek Konsorcjum – KOTLOZAVOD „KRIGER” LLC, Żytomierz 10003, ul. Pokrovska 81, UKRAINA.
 1. Lider Konsorcjum – NAWEC sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15 – 124 Białystok.
  Partner Konsorcjum – UAB „GRYNERGA”, Partizanu g. 89, LT-50312 Kowno, LITWA.
  Partner Konsorcjum – SolidBud Łukasz Kobrzyński, ul. Ksawerego Dunikowskiego 10, Olszewo-Borki.
więcej

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 30.12.2022r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, w wyznaczonym terminie ( tj. do dnia 31.01.2023r. do godz. 10:00 ) wpłynęły trzy oferty:

 1. UAB AXIS Tech, ul. Chemijos 15, Kowno, Litwa: cena netto – 20850125,00 PLN, sprawność kotła – 104%, okres gwarancji na urządzenia – 36 m-cy, okres gwarancji na wykonane prace – 60 m-cy, dyspozycyjność kotłowni – 8300 h/rok.
 2. Lider Konsorcjum – ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH SA, 44 – 107 Gliwice, ul. Kozielska 18: cena netto – 25293741,79 PLN, sprawność kotła – 104%, okres gwarancji na urządzenia – 36 m-cy, okres gwarancji na wykonane prace – 60 m-cy, dyspozycyjność kotłowni – 8255 h/rok.
 3. Lider Konsorcjum – NAWEC sp. z o.o., ul. Gen. Władysława Andersa 15, 15 – 124 Białystok: cena netto – 20172000,00 PLN, sprawność kotła – 104%, okres gwarancji na urządzenia – 36 m-cy, okres gwarancji na wykonane prace – 60 m-cy, dyspozycyjność kotłowni – 8250 h/rok.

Kwota przeznaczona na wykonanie powyższego zadania – 20174409,00 PLN netto.

więcej

Przetarg – Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – aktualizacja z dnia 30.01.2023r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Zmiana terminu składania ofert:  31.01.2023 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (pdf)

Załącznik 3 (docx)

Załącznik 4 (docx)

Załącznik 4_1 – aktualizacja z dnia 18.01.2023r.(xls)

Załącznik 4_2 (xls)

Załącznik 4_a (docx)

Załącznik 5 (docx)

Załącznik 6 (docx)

Załącznik 7 – aktualizacja z dnia 26.01.2023r.(docx)

Załącznik 8 – aktualizacja z dnia 26.01.2023r. (pdf)

Kosztorysy ślepe (zip)

Zmiany nieistotne (zip)

Projekt budowlany rozbudowy ciepłowni 2016 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_1 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_2 (zip)

Wyjaśnienie I (pdf) – aktualizacja z dnia 05.01.2023r.

Wyjaśnienie II (pdf) – aktualizacja z dnia 10.01.2023r.

Wyjaśnienie III (pdf) – aktualizacja z dnia 13.01.2023r.

Tabela temperatur (pdf) – aktualizacja z dnia 13.01.2023r.

Nastaw ciśnienia (pdf) – aktualizacja z dnia 13.01.2023r.

Wyjaśnienie IV (pdf) – aktualizacja z dnia 18.01.2023r.

Wyjaśnienie V (pdf) – aktualizacja z dnia 20.01.2023r.

Wyjaśnienie VI (pdf) – aktualizacja z dnia 26.01.2023r.

Wyjaśnienie VII (pdf) – aktualizacja z dnia 30.01.2023r.

więcej

Informacja o unieważnieniu przetargu

Dotyczy ogłoszonego w dniu 10.11.2022r. przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Powyższe postępowanie zostało umorzone ze względu na to, iż oferowana cena przekroczyła kwotę przeznaczoną na to zadanie.

więcej