Przetarg – Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – aktualizacja z dnia 26.01.2023r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Zmiana terminu składania ofert:  31.01.2023 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Specyfikacja warunków zamówienia (pdf)

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (pdf)

Załącznik 3 (docx)

Załącznik 4 (docx)

Załącznik 4_1 – aktualizacja z dnia 18.01.2023r.(xls)

Załącznik 4_2 (xls)

Załącznik 4_a (docx)

Załącznik 5 (docx)

Załącznik 6 (docx)

Załącznik 7 – aktualizacja z dnia 26.01.2023r.(docx)

Załącznik 8 – aktualizacja z dnia 26.01.2023r. (pdf)

Kosztorysy ślepe (zip)

Zmiany nieistotne (zip)

Projekt budowlany rozbudowy ciepłowni 2016 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_1 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_2 (zip)

Wyjaśnienie I (pdf) – aktualizacja z dnia 05.01.2023r.

Wyjaśnienie II (pdf) – aktualizacja z dnia 10.01.2023r.

Wyjaśnienie III (pdf) – aktualizacja z dnia 13.01.2023r.

Tabela temperatur (pdf) – aktualizacja z dnia 13.01.2023r.

Nastaw ciśnienia (pdf) – aktualizacja z dnia 13.01.2023r.

Wyjaśnienie IV (pdf) – aktualizacja z dnia 18.01.2023r.

Wyjaśnienie V (pdf) – aktualizacja z dnia 20.01.2023r.

Wyjaśnienie VI (pdf) – aktualizacja z dnia 26.01.2023r.

więcej

Informacja o unieważnieniu przetargu

Dotyczy ogłoszonego w dniu 10.11.2022r. przetargu nieograniczonego na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Powyższe postępowanie zostało umorzone ze względu na to, iż oferowana cena przekroczyła kwotę przeznaczoną na to zadanie.

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w odpowiedzi na ogłoszone w dniu 10.11.2022r. postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”, w wyznaczonym terminie ( tj. do dnia 20.12.2022r. do godz. 10:00 ) wpłynęła jedna oferta.

 1. Energika Zbigniew Szamałek Sp. Komandytowa, Zasutowo, ul. Kwiatowa, 62 – 330.
  Cena netto – 24969000,00 PLN;
  Sprawność kotła – 104%;
  Okres gwarancji:
  – na urządzenia – 36 m-cy;
  – na wykonane prace – 60 m-cy;
  Dyspozycyjność kotłowni – 8300 h/Rok.

Protokół z otwarcia ofert (pdf)

więcej

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu oświadcza.

Planowany wzrost cen i stawek opłat za ciepło w roku 2022/2023 wstępnie miał wynieść 25,45%, o czym poinformowany został Burmistrz, jednak zmieniająca się drastycznie sytuacja na rynku paliw czyli – biomasy drzewnej zmusiła Zarząd do rekalkulacji ceny w trakcie trwania postępowania o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła czego skutkiem jest zmiana wysokości planowanej podwyżki za energię cieplną i będzie wynosiła 44,82%.

Informujemy, że XXI Taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE w dniu 16 listopada 2022r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu w dniu 16 listopada 2022r. poinformował Zgromadzenie Wspólników – Burmistrza Pisza o zatwierdzonych cenach i stawkach opłat za ciepło. Informacje o nowej Taryfie dla ciepła zostały zamieszczone również na stronie BIP PEC Pisz.

Jednocześnie informujemy iż jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw w kraju gdzie ceny za energię cieplną utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie.

Zarząd PEC dokłada wszelkich starań by mieszkańcy naszego miasta mieli zapewnione bezpieczne i nieprzerwane dostawy ciepła przy relatywnie niskich cenach za energię cieplną.

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 grudnia 2022r. – Biuletyn Informacji Publicznej (pec.bip.hi.pl)

Oświadczenie (pdf)

więcej

Przetarg – Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – aktualizacja z dnia 15.12.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Termin składania ofert: 20.12.2022 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Specyfikacja warunków zamówienia – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (pdf)

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (pdf)

Załącznik 3 (docx)

Załącznik 4 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (docx)

Załącznik 4_1 (zip)

Załącznik 4_2 (xls)

Załącznik 4_a (docx)

Załącznik 5 (docx)

Załącznik 6 – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (docx)

Załącznik 7 (docx)

Załącznik 8 – Aktualizacja z dnia 15.12.2022 (pdf)

Zawiadomienie o zmianie SWZ – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr I – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr II – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Kosztorysy ślepe – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt budowlany rozbudowy ciepłowni 2016 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_1 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_2 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Zmiany nieistotne – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Wyjaśnienie nr III – Aktualizacja z dnia 29.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr IV – Aktualizacja z dnia 30.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr V – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr VI – Aktualizacja z dnia 07.12.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr VII – Aktualizacja z dnia 15.12.2022 (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu poszukuje pracownika na stanowisko :

palacz c.o. 

Zadania:
– obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe
– kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody
– obsługa przenośników
– prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami
– prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

Wymagania:
– świadectwo kwalifikacyjne E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.
Wymiar czasu pracy: pełny.
Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz. (więcej…)

więcej