System ciepłowniczy

System ciepłowniczy miasta Pisz stanowi:
– ciepłownia miejska o mocy 21 MW spalająca biomasę.
– sieć ciepłownicza wysokoparametrowa należąca do PEC Pisz o długości 18,098 km w systemie rur preizolowanych (stan na dzień 31.12.2022)
– węzły ciepłownicze indywidualne i grupowe w ilości 252 szt. (stan na dzień 31.12.2022),wszystkie węzły wyposażone są w układy automatycznej regulacji.
– zewnętrzne instalacje odbiorcze należące do PEC Pisz o długości 5,058 km w tym 4,877 km w systemie rur preizolowanych (stan na dzień 31.12.2022)

Jesteśmy firmą prowadzącą racjonalną gospodarkę. Poprzez inwestycje rozbudowujemy sieć ciepłowniczą i zewnętrzne instalacje odbiorcze.
Jednocześnie staramy się, aby świadczone przez nas usługi utrzymywać na wysokim poziomie i aby ich jakość odpowiadała oczekiwaniom naszych klientów.