Rolnicze zagospodarowanie popiołu

Informacje na temat przepisów ochrony środowiska związanych z rolniczym zagospodarowaniem popiołu o kodzie 10 01 03:

Możliwość wykorzystania popiołu ze spalania biomasy na cele rolnicze, uzależniona jest od tego, czy Odbiorca popiołu posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. Sprawdź   jak uzyskać niezbędne zezwolenie klikając odnośnik:

Odzysk_R10_10.08.20