Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej za rok 2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla miejskiej sieci ciepłowniczej bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego za rok 2022 wynosi:

Wpc = 0,283

Wskaźnik obliczono zgodnie z Załącznikiem nr 4 punkt 1.3. do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.