Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie robót w ramach przedsięwzięcia pn: Montaż zaworów odcinających DN 200 przy ul. 1Maja 7 (teren Gminy Pisz – działki nr 421/1, 446/25)  w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty:
1. INKO Andrzej Gliński, ul. Miętowa 88, 81-589 Gdynia  – cena brutto 20049,00 zł, okres gwarancji 10 lat.
2. HYDRAULIKA ANDRZEJKOWICZ Adam Andrzejkowicz, ul. Jana Pawła II 17/25, 19 – 300 Ełk – cena brutto 26814,00 zł, okres gwarancji 5 lat.


Oferta nr 1 – 100 punktów – cena 80  + okres gwarancji 4×5;
Oferta nr 2 – 60 punktów – cena 60 (20049,00/26814,00)×80 +  okres gwarancji 0×5.
Oferta numer 1  jest ofertą najkorzystniejszą  w związku z czym zamówienie zostanie udzielone  firmie INKO Andrzej Gliński, ul. Miętowa 88, 81-589 Gdynia .