Ogłoszenie o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że w postępowaniu w trybie naboru ofert dotyczącego zadania pod nazwą:  Zakup ciśnieniowych
naczyń przeponowych z wymiennymi membranami,  ogłoszonego w dniu 21.06.2019 roku, z terminem składania ofert do 08.07.2019 roku, do godziny 8:00, w
wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta z firmy ARMATURA – Dobrowolski, 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 5 Oddział Pisz ul. Gdańska 16L
Oferta  spełnia warunki naboru,  w związku z czym z zamówienie zostanie udzielone  firmie ARMATURA – Dobrowolski, 10-416 Olsztyn ul. Towarowa 5 Oddział Pisz ul.  Gdańska 16L.