Ogłoszenie o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego aktualizacja 08.10.2019

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Jagodna 1C 12-200 Pisz” na wykonanie robót budowlano instalacyjnych w ramach przedsięwzięcia pn: „Budowa ruchomej podłogi z układem zasilania kotła w biomasę”
Termin składania ofert: 14.10.2019 roku do godziny 12:00 w sekretariacie siedziby Przedsiębiorstwa – 12-200 Pisz, ul. Jagodna 1C.
Szczegółowe informacje w załącznikach:

Ogłoszenie_27.09.19

siwz_27.09.19

umowa_27.09.19

Pr_bud_rozb_ciepł_2016

PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_1

PR_RUCHOMEJ_PODŁ_2018_2

ZMIANY_NIEISTOTNE

Regulamin_zamówień_2017_PEC

W dniu 07.10.2019 roku wpłynęło pytanie do postępowania. W załączonym pliku pod nazwą: Podłoga_pyt_odp_08.10.2019  znajduje się treść pytania i udzielona odpowiedź.

Podłoga_pyt_odp_08.10.2019