Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : inspektor ds. technicznych i rozwoju

Zadania:
– prowadzenie spraw wymaganych dla profilu działalności Przedsiębiorstwa wynikających z ustawy prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych

Wymagania:
– wykształcenie wyższe inżynierskie, mile widziane kierunki: inżyniera środowiska lub energetyka ze specjalizacją ciepłownictwo
– posługiwanie się programem AutoCAD
– umiejętność kosztorysowania
– posługiwanie się programami z pakietu Office
– znajomość zagadnień związanych z ciepłownictwem
– chęć dokształcania się w zakresie prawa energetycznego

Rodzaj Pracy: praca biurowa, w systemie jednozmianowym w godzinach od 7:00 do 15:00.
Wymiar czasu pracy: pełny.
Miejsce wykonywania pracy : siedziba PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i list motywacyjny wraz z kopią dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia na adres: Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz do dnia 11.08.2021r. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. W CV proszę zawrzeć klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

Załącznik

zgoda na przetwarzanie danych osobowych