Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na przerób zrzyn tartacznych.

Ilość – około 2000 mp.
Zakres usługi – przerób zrzyn do kontenerów plus odwóz zrębki w wyznaczone miejsce.
Zarówno miejsce składowania zrzyn jak i wytworzonej zrębki znajduje się na terenie Ciepłowni.
Wymagania względem pozyskanej zrębki – przerób wyłącznie rębakiem nożowym, granulacja 50x30x20 mm, bez niedorębów.
Termin wykonania usługi – 01-15.12.2021r.
Termin składania ofert – 25.11.2021r.
Oferowana cena netto w zł/mp zrzyn do przerobu.
Kontakt: Sławomir Kołakowski Tel. kom. 607366152.