Ogłoszenie o naborze ofert – aktualizacja z dnia 24.06.2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Rozbudowa sieci ciepłowniczej oraz wykonanie dwóch przyłączy do budynków zlokalizowanych przy ul. Dworcowej 19 oraz ul. Wąglickiej 1 w Piszu”

 Termin składania ofert:  30.06.2022 roku do godziny 10:00

Pliki do pobrania:

SWZ-na-sieć_13.06.2022.pdf (pdf)

Zał nr 1 do SWZ_proj_przebiegu sieci i przyłączy – sieć ciepłownicza PEC Pisz.pdf (pdf)

Zał nr 2a do SWZ_Przedmiar sieć.pdf (pdf)

Zał nr 2b do SWZ_Przedmiar przyłącza.pdf (pdf)

Zał nr 4 do SWZ_oświadczenie.pdf (pdf)

Zał nr 5 do SWZ_wizja.pdf (pdf)

Zał nr 6 do SWZ_wykaz_prac.docx (docx)

Zał nr 7 do SWZ_wykaz_osob.docx (docx)

Zał nr 8 do SWZ_wzor umowy.pdf (pdf)

Zał nr 3 do SWZ_Form_ofertowy.doc (doc)

Dok_proj_przyłączy_21.06.2022r..zip (zip)

Dok_proj_sieć_21.06.2022r..zip (zip)

Zmiana_terminu_składania_ofert 24.06.2022.pdf (pdf)