Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odbiór odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy).

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie o naborze ofert (pdf)

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy (pdf)