Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu oświadcza.

Planowany wzrost cen i stawek opłat za ciepło w roku 2022/2023 wstępnie miał wynieść 25,45%, o czym poinformowany został Burmistrz, jednak zmieniająca się drastycznie sytuacja na rynku paliw czyli – biomasy drzewnej zmusiła Zarząd do rekalkulacji ceny w trakcie trwania postępowania o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła czego skutkiem jest zmiana wysokości planowanej podwyżki za energię cieplną i będzie wynosiła 44,82%.

Informujemy, że XXI Taryfa dla ciepła została zatwierdzona Decyzją Prezesa URE w dniu 16 listopada 2022r.

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu w dniu 16 listopada 2022r. poinformował Zgromadzenie Wspólników – Burmistrza Pisza o zatwierdzonych cenach i stawkach opłat za ciepło. Informacje o nowej Taryfie dla ciepła zostały zamieszczone również na stronie BIP PEC Pisz.

Jednocześnie informujemy iż jesteśmy jednym z nielicznych przedsiębiorstw w kraju gdzie ceny za energię cieplną utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie.

Zarząd PEC dokłada wszelkich starań by mieszkańcy naszego miasta mieli zapewnione bezpieczne i nieprzerwane dostawy ciepła przy relatywnie niskich cenach za energię cieplną.

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 grudnia 2022r. – Biuletyn Informacji Publicznej (pec.bip.hi.pl)

Oświadczenie (pdf)