Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu wytworzonego w ramach  działalności Spółki.

Złom stalowy – ok. 5000 kg

Złom kwasoodporny – ok. 100 kg

Złom mosiężny – ok. 160 kg

Zakres usługi – odbiór złomu z terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, własnym transportem z miejsca wskazanego przez Sprzedającego.

Koszty załadunku i cięcia ponosi Kupujący.

Odbiór złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron.

Oferowana cena netto w zł/kg złomu.

Termin wykonania usługi – 30.11.2023 r.

Termin składania ofert – 24.11.2023 r.

Oferty prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Osoba do kontaktu: Sławomir Kołakowski, telefon: 607 366 152.

Szczegóły w załączniku: Złom.pdf