Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza postępowanie w trybie naboru ofert zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz” na wykonanie prac polegających na likwidacji komory ciepłowniczej oraz 5 studni zaworowych.

Termin wykonania prac: do 31.08.2024r.

Termin składania ofert: 26.06.2024 roku do godziny 12:00

Oferty zatytułowane „Likwidacja komory i studni” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres  sekretariat@pecpisz.pl

Osoba do kontakt: Łukasz Nowiński telefon 87 423 28 79 wew. 25.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Ogłoszenie o naborze (pdf)
Załącznik 1 (doc)
Załącznik 2 (docx)