Informacja o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku postępowania prowadzonego w trybie naboru ofert na  wykonanie prac polegających na likwidacji komory ciepłowniczej oraz 5 studni zaworowych, zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz”

Szczegóły w załączniku
Informacja z otwarcia ofert (pdf)