Ciepło sieciowe się opłaca

Jest tanie

Ciepło sieciowe to jedno z najtańszych źródeł ogrzewania na rynku.
Przyłączając się do miejskiej sieci ciepłowniczej płacisz jedynie 25% kosztów przyłącza. Resztę nakładów inwestycyjnych , zgodnie z Prawem Energetycznym ponosi PEC.

Jest wygodne i bezpieczne

Ciepło sieciowe to ciągłość dostaw, kompleksowa eksploatacja i konserwacja urządzeń. Nie musisz martwić się o zapasy paliwa na sezon zimowy, o miejsce w budynku dla ich składowania, nie zanieczyszczasz środowiska – nie produkujesz popiołu i dymu. Jest przy tym ciche i bezobsługowe.
Trafia do Twojego budynku dostosowane do indywidualnych potrzeb, w odpowiedniej temperaturze. Jakość i bezpieczeństwo gwarantuje PEC, poprzez urządzenia monitoringu, kontrolę takich parametrów jak temperatura i przepływ.
Ciepło sieciowe , co bardzo ważne, nie stwarza zagrożenia pożarowego.

Jest dostępne przez cały rok

Ciepło sieciowe jest produkowane i dostarczane przez cały rok – zimą dla potrzeb c.o. i c.w.u. latem dla potrzeb c.w.u..

Jest ekologiczne i zdrowe.

Miejski system ciepłowniczy uznawany jest za najbardziej racjonalny jeśli chodzi o jakość powietrza, stąd mówi się o nim – proekologiczny. Proces produkcji ciepła poddawany jest ścisłym kontrolom, mającym na celu utrzymanie surowych normy ochrony środowiska (emisja substancji).
Ciepło sieciowe to sposób na likwidację bardzo szkodliwej dla środowiska i zdrowia mieszkańców niskiej emisji, pochodzącej głównie z indywidualnych palenisk domowych.
Przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej nie powoduje emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu przyłącza. Dzięki temu mieszkańcy przebywają w otoczeniu wolnym od emisji i zanieczyszczeń, tzn. w środowisku zdrowym.

więcej

Poradnik klienta

Jak się przyłączyć do sieci?

Osoba zainteresowana przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej powinna złożyć w siedzibie PEC następujące dokumenty:

1) pisemny wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej:

– tutaj link do wniosku wersja PDF:  Wniosek_wersja_PDF
– tutaj link do wniosku wersja DOC:  Wniosek_wersja_DOC
2) kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu (Akt własności, Wypis z księgi Wieczystej) lub we wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej wpisać (NOWY) numer księgi wieczystej.

Na tej podstawie zostaną wydane Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej wraz z propozycją Umowy przyłączeniowej.
Przyjęcie warunków przyłączenia i podpisanie Umowy przyłączeniowej jest równoznaczne z rozpoczęciem realizacji prac projektowych i budowlano – montażowych.
Finansowanie inwestycji nastąpi na zasadach ustalonych w umowie przyłączeniowej i zgodnie z obowiązującą taryfą.

Jak zmienić zamówioną moc cieplną?

Wniosek o zmianę wielkości zamówionej mocy cieplnej:

–  tutaj link do wniosku w wersji DOC: wniosek zamówienie mocy cieplnej_DOC

–  tutaj link do wniosku w wersji PDF: wniosek_zamówienie_mocy_cieplnej_PDF

musi być złożony w siedzibie PEC  w formie pisemnej. Złożenie wniosku o zmniejszenie mocy zamówionej jest możliwe  raz w roku kalendarzowym w terminie do 31 października. Wniosek Odbiorcy o zmniejszenie mocy zamówionej dla ogrzewanego obiektu, będzie przyjęty przez Dostawcę z obowiązkiem wprowadzenia zmiany zgodnie z zawartą umową sprzedaży ciepła. Zamówioną moc cieplną dla ogrzewanego obiektu ustala Odbiorca.

 

więcej

Usługi

  • wynajem sprzętu: ciągniki, ładowarki
  • przegląd i regulacja węzłów cieplnych
  • montaż i demontaż liczników ciepła
więcej

Zawarcie umowy sprzedaży ciepła

Osoba fizyczna lub prawna zainteresowana zawarciem umowy na dostawę ciepła powinna złożyć następujące dokumenty:

Osoby fizyczne:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu: Akt notarialny, numer Księgi wieczystej (nie starszy niż z 2000r.),
– wniosek zamówienie mocy cieplnej

Osoby prawne:
– dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu: numer Księgi wieczystej, numer KRS
– NIP
– REGON
– umowa o zarządzanie nieruchomością wspólną budynku (w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych)
– wniosek zamówienie mocy cieplnej

więcej