Informacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1C w dniu 16.08.2024r. będzie nieczynne.

Informacja (pdf)

więcej

Informacja o wyniku naboru ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, o wyniku postępowania prowadzonego w trybie naboru ofert na  wykonanie prac polegających na likwidacji komory ciepłowniczej oraz 5 studni zaworowych, zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz”

Szczegóły w załączniku
Informacja z otwarcia ofert (pdf)

więcej

AKTUALIZACJA INFORMACJI W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA od 01.07.2024r.

Informacja Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu o cenach ciepła obowiązujących w okresach od 01 lipca 2024r. do 31 grudnia 2024r. oraz od 01 stycznia 2025r. do 30 czerwca 2025r.

Na podstawie art. 21 Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024 r. poz. 859) zostały wprowadzone zmiany do Ustawy z dnia 15 września 2022r.  o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw  (Dz.U. z 2023 r. poz. 1772, 1693 i 2760)  dotyczące maksymalnej ceny dostawy ciepła. Ceny i stawki opłat za ciepło stosowane w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy z dnia 15 września 2022r., nie będą mogły przekroczyć cen i stawek opłat powiększonych w stosunku do cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022r. o 46% w okresie od 01.07.2024r. do 31.12.2024r. oraz o 52 % w okresie od 01.01.2025r. do 30.06.2025r.

W załączeniu Informacja Prezesa Zarządu PEC Pisz o cenach ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi od 01.07.2024r.

Poniżej podajemy linki do przepisów prawnych:

Informacja o cenach ciepła dla odbiorców uprawnionych (pdf)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, ogłasza postępowanie w trybie naboru ofert zgodnie z wewnętrznym „Regulaminem udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz” na wykonanie prac polegających na likwidacji komory ciepłowniczej oraz 5 studni zaworowych.

Termin wykonania prac: do 31.08.2024r.

Termin składania ofert: 26.06.2024 roku do godziny 12:00

Oferty zatytułowane „Likwidacja komory i studni” prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Pisz,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres  sekretariat@pecpisz.pl

Osoba do kontakt: Łukasz Nowiński telefon 87 423 28 79 wew. 25.

Szczegóły w załącznikach poniżej:
Ogłoszenie o naborze (pdf)
Załącznik 1 (doc)
Załącznik 2 (docx)

więcej

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebok.pecpisz.pl

Zachęcamy do założenia konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta ebok.pecpisz.pl

  1. UWAGA! Dostęp do e-BOK jest możliwy wyłącznie dla Klientów posiadających podpisaną z nami umowę sprzedaży ciepła.
  2. Rejestracja i założenie konta możliwe jest przez internet (link do instrukcji) oraz na wniosek Odbiorcy ciepła (link do wniosku)  wysłany na nasz adres Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz lub złożony bezpośrednio w sekretariacie.
  3. Regulamin usługi e-BOK (pdf)
więcej

Informacja z otwarcia i wyboru oferty.

Kwota przeznaczona na wykonanie zadania – 1610976,00 PLN netto.

 Wpłynęła jedna oferta:

  1. Aftech Sp. z o.o., 19 – 300 Ełk, ul. Sikorskiego 34B – cena netto 1376587,17 PLN, okres gwarancji – 72 m-ce, technologia ciągła lub półciągła z barierą antydyfuzyjną wykonaną z folii aluminiowej – TAK, Lambda poniżej 0,023 – TAK.

Oferta spełnia wymagania Zamawiającego i zostanie podpisana stosowna Umowa.

więcej

Przetarg – Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” Etap 1

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu  ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu”  na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

Budowa sieci ciepłowniczej do projektowanego osiedla „Wschód 2” Etap 1

Termin składania ofert:  10.05.2024 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

więcej

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy.

Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie opał 2024 (pdf)
Formularz ofertowy (xls)

więcej