ZAPROSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, mieszczące się przy ul. Jagodnej 1C  serdecznie zaprasza w dniu 27.03.2024 r. o godz. 11ºº na dzień otwarty i prezentację przedsięwzięcia pn: „Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Pisza.
Zaproszenie (pdf)

więcej

Taryfa dla ciepła PEC Pisz od dnia 01 lutego 2024r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01 lutego 2024 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OGD.4210.46.2023.274.XXII.EKo z dnia 15 stycznia 2024 r., opublikowana w Biuletynie Branżowym – ciepło Urzędu Regulacji Energetyki, poz. 11 (2770) z dnia 15 stycznia 2024r.

W związku z otrzymaną Decyzją OGD.4210.46.2023.274.XXII.EKo z dnia 15 stycznia 2024 roku Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Północny Oddział Terenowy  w Gdańsku,  w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla ciepła, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że z dniem 01 lutego 2024 roku zostaje wprowadzona nowa Taryfa dla ciepła.

Ponadto informujemy, że Decyzję OGD.4210.46.2023.274.XXII.EKo wraz z Taryfą dla ciepła opublikowano w BIULETYNIE BRANŻOWYM URE- Ciepło nr 11 (2770) w dniu  15 stycznia 2024 roku.

W związku z obowiązywaniem Ustawy z dnia 15 września  2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw     (Dz.U.2023.1772 ze zm.) w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust 1 w/w Ustawy, będą stosowane maksymalne ceny dostawy ciepła w okresie od 01 lutego 2024r. do 30 czerwca 2024r. 

W załączeniu:
1. XXII Taryfa dla ciepła (pdf)
2. Informacja o cenach ciepła stosowanych w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi (pdf)

Poniżej przydatne linki:
1. https://www.gov.pl/web/klimat/rzadowa-tarcza-energetyczna
2. Informacja Prezesa URE nr 9/2023 o maksymalnych cenach ciepła https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/10923,Informacja-nr-92023.html
3. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002760
4. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001772
5. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230002823

więcej

Informacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1C w dniu 12.01.2024r. będzie nieczynne.

Informacja (pdf)

więcej

Ogłoszenie o naborze ofert

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert cenowych na zakup złomu wytworzonego w ramach  działalności Spółki.

Złom stalowy – ok. 5000 kg

Złom kwasoodporny – ok. 100 kg

Złom mosiężny – ok. 160 kg

Zakres usługi – odbiór złomu z terenu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu, własnym transportem z miejsca wskazanego przez Sprzedającego.

Koszty załadunku i cięcia ponosi Kupujący.

Odbiór złomu nastąpi w obecności przedstawicieli obu stron.

Oferowana cena netto w zł/kg złomu.

Termin wykonania usługi – 30.11.2023 r.

Termin składania ofert – 24.11.2023 r.

Oferty prosimy dostarczyć do sekretariatu PEC Sp. z o.o., ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz, lub nadesłać e-mailem na adres: sekretariat@pecpisz.pl

Osoba do kontaktu: Sławomir Kołakowski, telefon: 607 366 152.

Szczegóły w załączniku: Złom.pdf

więcej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na sprzedaż samochodu ciężarowego:

Typ – FIAT DOBLO.

Rok produkcji – 2011, silnik – 70-kW, 1368 ccm.

Przebieg – 91000 km.

Stan techniczny – dobry.

Szczegóły w załączniku: Ogłoszenie sprzedaż Doblo (pdf)

więcej

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ebok.pecpisz.pl

Zachęcamy do założenia konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta ebok.pecpisz.pl

  1. UWAGA! Dostęp do e-BOK jest możliwy wyłącznie dla Klientów posiadających podpisaną z nami umowę sprzedaży ciepła.
  2. Rejestracja i założenie konta możliwe jest przez internet (link do instrukcji) oraz na wniosek Odbiorcy ciepła (link do wniosku)  wysłany na nasz adres Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,  ul. Jagodna 1C, 12-200 Pisz lub złożony bezpośrednio w sekretariacie.
  3. Regulamin usługi e-BOK (pdf)
więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza nabór ofert na odbiór odpadu o kodzie 10 01 03 – Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej (popioły ze spalania biomasy).

Szczegóły w załączniku
Ogłoszenie o naborze ofert (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C  poszukuje pracownika na stanowisko: Główny Specjalista ds. Technicznych  

 Zadania:

– nadzór nad właściwą organizacją podległych pracowników w celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń transportowych, urządzeń  i instalacji ciepłowniczej, sieci i węzłów,

– nadzór nad przygotowaniem ciepłowni oraz sieci i węzłów do sezonu grzewczego,

– nadzór nad utrzymywaniem w ciągłej sprawności wszelkich urządzeń automatyki ciepłowni, sieci oraz węzłów,

– nadzór nad racjonalną gospodarką paliwową poprzez kontrolę składu mieszanek biomasy i efektywnego procesu ich spalania,

– nadzór nad właściwą organizacją zaopatrzenia w materiały pod kątem zaopatrzenia ciągłości pracy ciepłowni i urządzeń transportowych,

– nadzór nad właściwą gospodarką magazynową opału i części zamiennych,

– nadzór nad procesem wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządzanie umów o przyłączenie,

– prowadzenie książek obiektów budowlanych, nadzór nad wykonywaniem przeglądów rocznych i okresowych obiektów budowlanych, pomiarów elektrycznych,

– kontrola i współpraca z odbiorcami ciepła w zakresie dostawy energii cieplnej,

– przygotowywanie planów rozwoju spółki, planów inwestycyjnych, planowanych remontów źródła ciepła, węzłów, sieci cieplnych, transportu itp.,

– udział w procesie przygotowania inwestycji,

– współpraca z innymi działami Spółki.

(więcej…) więcej