Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu z siedzibą 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C ogłasza:

przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych (głownie olej napędowy) w ilości ok. 2000 l/m-c.

Termin realizacji zamówienia – 1 rok od daty podpisania umowy z możliwością przedłużenia na następny rok.

Szczegóły w załącznikach:

Ogłoszenie (pdf)

SWZ (doc)

więcej

Informacja

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w dniu 09.06.2023r. biuro przy ul. Jagodnej 1 C będzie nieczynne.

Informacja (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko: palacz c.o.

 Zadania:

– obsługa urządzeń kotłowni na paliwo stałe

– kontrola pracy kotłów, pomp, wymienników, stacji uzdatniania wody

– obsługa przenośników

– prace kontrolno-pomiarowe, konserwatorskie zgodnie z instrukcjami

– prace porządkowe na terenie Ciepłowni Miejskiej

Dodatkowym atutem jest posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego E grupa 2

Rodzaj Pracy: praca w systemie równoważnym, praca zmianowa 6:00-18:00; 18:00-6:00.

Wymiar czasu pracy: pełny.

Miejsce wykonywania pracy : Ciepłownia Miejska PEC Sp. z o.o. w Piszu, ul. Jagodna 1 C, 12-200 Pisz.

(więcej…) więcej

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu zaprasza do składania ofert na dostawę biomasy. Biomasa w rozumieniu Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1223 z późn. zm. art. 3. pkt 1) nie może zawierać zanieczyszczeń mineralnych ani chemicznych. Biomasa nie może pochodzić z pełnowartościowego drewna. Rozliczenie dostaw wyłącznie na podstawie dokumentów WZ i faktur.

(więcej…) więcej

INFORMACJA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Piszu informuje, że biuro przy ul. Jagodnej 1 C w dniu 02.05.2023r. będzie nieczynne.

Informacja (pdf)

więcej

AKTUALIZACJA INFORMACJI W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA

Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w BIP URE maksymalne ceny dostawy ciepła netto (tj. nie zawierające podatku VAT). Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen z końca września 2022 r. W załączeniu zakutualizowana szczegółowa informacja dla Odbiorców ciepła.

Aktualizacja informacji w sprawie cen ciepła (pdf)

więcej

Ogłoszenie o pracę

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu 12-200 Pisz ul. Jagodna 1C poszukuje pracownika na stanowisko : Główny Specjalista ds. Technicznych  

 Zadania:

 • nadzór nad właściwą organizacją podległych pracowników w celu zapewnienia właściwej eksploatacji urządzeń transportowych, urządzeń  i instalacji ciepłowniczej, sieci i węzłów,
 • nadzór nad przygotowaniem ciepłowni oraz sieci i węzłów do sezonu grzewczego,
 • nadzór nad utrzymywaniem w ciągłej sprawności wszelkich urządzeń automatyki ciepłowni, sieci oraz węzłów,
 • nadzór nad racjonalną gospodarką paliwową poprzez kontrolę składu mieszanek biomasy
  i efektywnego procesu ich spalania,
 • nadzór nad właściwą organizacją zaopatrzenia w materiały pod kątem zaopatrzenia ciągłości pracy ciepłowni i urządzeń transportowych,
 • nadzór nad właściwą gospodarką magazynową opału i części zamiennych,
 • nadzór nad procesem wydawania warunków technicznych podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz sporządzanie umów o przyłączenie,
 • prowadzenie książek obiektów budowlanych, nadzór nad wykonywaniem przeglądów rocznych i okresowych obiektów budowlanych, pomiarów elektrycznych,
 • kontrola i współpraca z odbiorcami ciepła w zakresie dostawy energii cieplnej,
 • przygotowywanie planów rozwoju spółki, planów inwestycyjnych, planowanych remontów źródła ciepła, węzłów, sieci cieplnych, transportu itp.,
 • udział w procesie przygotowania inwestycji,
 • współpraca z innymi działami Spółki.             
(więcej…) więcej

INFORMACJA W SPRAWIE CEN DOSTAWY CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu informuje, że dniem 15 lutego 2023r. weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 295). Na podstawie znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 r. poz.1967, ze zm.), zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE maksymalne ceny dostawy ciepła.
Całkowite ceny ciepła dla odbiorców, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy, mogą wzrosnąć do końca 2023 r. maksymalnie o 40% w stosunku do cen z końca września 2022 r.
Uprawnieni odbiorcy objęci cenami maksymalnymi to m.in. gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty uprawnione.

Opublikowane przez Prezesa URE w Informacji nr 9/2023 zestawienie wartości cen i stawek opłat jest podstawą do wyliczenia przez firmy ciepłownicze ceny maksymalnej dostawy ciepła dla uprawnionych odbiorców ciepła i porównanie jej z ceną dostawy ciepła wynikającą z obowiązującej taryfy dla ciepła. Do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi ma być stosowana najniższa cena ciepła.

Jednocześnie informujemy, że złożone oświadczenia w ramach mechanizmu średniej ceny wytwarzania z rekompensatą zachowują ważność.

Informujemy, że wyrównanie nie przysługuje odbiorcom, którzy skorzystali z form wsparcia takich jak m.in. dodatek węglowy, zamrożenie cen gazu. W związku z powyższym, jeżeli korzystali Panstwo z takiego wsparcia, prosimy o informację w tym zakresie.

Informację można składać osobiście w sekretariacie Spółki, poprzez pocztę tradycyjną lub drogą mailową na adres sekretariat@pecpisz.pl.

W załączeniu Informacja w sprawie cen o dostawy ciepła oraz Informacja nr 9/2023 Prezesa URE.

Informacja PEC Pisz (pdf)
Informacja URE (pdf)
40% wzrost – dostawa ciepła – BIP – Urząd Regulacji Energetyki (ure.gov.pl)
Akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)
Rządowa tarcza energetyczna – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

więcej