Przetarg – Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – aktualizacja z dnia 15.12.2022

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Piszu ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wewnętrznym „REGULAMINEM UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Piszu” na wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:

„Modernizacja i rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Piszu – Budowa kotła o mocy 5 MW opalanego biomasą z instalacją odzysku ciepła ze spalin w procesie kondensacji”

Termin składania ofert: 20.12.2022 roku do godziny 10:00

Szczegółowe informacje w załącznikach

Specyfikacja warunków zamówienia – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (pdf)

Załącznik 1 (pdf)

Załącznik 2 (pdf)

Załącznik 3 (docx)

Załącznik 4 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (docx)

Załącznik 4_1 (zip)

Załącznik 4_2 (xls)

Załącznik 4_a (docx)

Załącznik 5 (docx)

Załącznik 6 – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (docx)

Załącznik 7 (docx)

Załącznik 8 – Aktualizacja z dnia 15.12.2022 (pdf)

Zawiadomienie o zmianie SWZ – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr I – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr II – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (pdf)

Kosztorysy ślepe – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt budowlany rozbudowy ciepłowni 2016 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_1 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Projekt ruchomej podłogi 2018_2 – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Zmiany nieistotne – Aktualizacja z dnia 25.11.2022 (zip)

Wyjaśnienie nr III – Aktualizacja z dnia 29.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr IV – Aktualizacja z dnia 30.11.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr V – Aktualizacja z dnia 01.12.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr VI – Aktualizacja z dnia 07.12.2022 (pdf)

Wyjaśnienie nr VII – Aktualizacja z dnia 15.12.2022 (pdf)